Sídlo firmy: Klincová 21, 821 08 Bratislava
Odberné miesto: Rybničná 36, 831 06 Bratislava
SLOVAKIA
T: +421 907 757 406 | E: info@petinka.sk