Kontakt

Sídlo firmy: PETINKA s.r.o., Klincová 21, 821 08 Bratislava SLOVAKIA

Odberné miesto: Rybničná 36, 831 07 Bratislava SLOVAKIA

IČO: 50756851 DIČ: 2120461332 IČ DPH: SK2120461332

T: +421 905 291 197 | E: info@petinka.com