Klincová 21
Bratislava 821 08
SLOVAKIA
T: +421 907 757 406 | E: info@petinka.sk